Những lời dạy của Đức Đạt-lại Lạt-ma Đăng-châu Gia-mục-thố - vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng - sẽ giúp các doanh nhân rút ra những bài học bổ ích, thực tế và sâu sắc để điều hành doanh nghiệp của mình, tạo dựng tương lai tốt …