Mới đây, hai chính trị gia Na Uy đã bày tỏ sự ủng hộ và đề cử Edward Snowden - cựu nhân viên NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) - cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2014.